Logo (Base).png

OM

Papa Sierra er et alternativ rock band startet opp våren 2015 i Trondheim. Framover kommer bandet til å jobbe med flere utgivelser og konserter. Vi anbefaler å følge oss på Sosiale Medier for mest mulig oppdatert informasjon. 

Alle henvendelser kan sendes til:
post@papasierra.org

Pressekontakt:
Per Kristian Sundet
per@kraesj.com


Grafisk design er gjennomført og produsert av Per Kristian Sundet for Papa Sierra / www.papasierra.org. Bilder som benyttes på sidens forside er fotografert av Aina Cathrine Hammern for Papa Sierra.

©Papa Sierra 2017